Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Od ponad roku trwały prace nad poprawą warunków płacowych pielęgniarek i położnych. W trakcie negocjacji stanęliśmy przez wieloma wyzwaniami. Zarówno Minister Zdrowia, jak i OZZPiP podjęli niezwykle trudne i odpowiedzialne decyzje. Dobra wola obu stron i zrozumienie problemów środowiska pielęgniarek i położnych doprowadziły do podpisania w dniu 14 października 2015 r. znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Mam nadzieję, że Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP dołożą wszelkich starań do sprawiedliwego i rzetelnego podziału środków w swoich placówkach.

 

/-/ Lucyna Dargiewicz

Przewodnicząca OZZPiP

 

źródło:www.ozzpip.pl