W dniu 24 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z nowym Ministrem Zdrowia, Konstantym Radziwiłłem.

Reprezentacja OZZPiP przedstawiła sytuację zawodową, główne problemy i postulaty pielęgniarek i położnych. Szczególną uwagę zwrócono na tę grupę pielęgniarek i położnych, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń uzyskanych poprzez rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Minister Zdrowia nie przedstawił w tym zakresie propozycji rozwiązań powyższych problemów, ale zapewnił utrzymanie w mocy rozporządzeń gwarantujących wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

źródło: www.ozzpip.pl