Wspólne posiedzenie Prezydiów OZZPiP i NRPiP

Wspólne posiedzenie Prezydiów OZZPiP i NRPiP

23.01.2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Tematem posiedzenia była ocena proponowanych przez rząd reform w ochronie zdrowia.

źródło:www.ozzpip.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013