W dniach 27-28.06.2017 w Falentach k. Warszawy odbył się IX Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Wybrano na nim nowe władze:
Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP

Zdzisław Bujas – II Wiceprzewodniczący OZZPiP

Zofia Czyż – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Dorota Ronek – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Iwona Borchulska – Rzecznik Prasowy OZZPiP

Danuta Bazylewicz – Członek Prezydium OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz  –Członek Prezydium OZZPiP

Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP

Lilianna Pietrowska – Członek Prezydium OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Grażyna Gaj – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Patryk Hałaczek – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Kalandyk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Jolanta Korbicka – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewa Kowalewska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Maria Olszak-Winiarska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Reszko-Szydłowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Mariola Semik – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Anna Staniuk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Barbara Smarszcz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Izabella Szczepaniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Katarzyna Tymińska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Janina Zaraś – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Kwas – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Bernarda Machniak – I Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Elżbieta Mamińska – II Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Anna Nasiłowska –Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Grażyna Kuczyńska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Ewa Rygiel – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Alina Słysz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

 

Podjęto także uchwały statutowe jak również uchwałę programową na kadencję 2017-2021. Zjazd podjął także decyzję o wstąpieniu do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU).