W dniu 4 września 2017 r.  przedstawiciele Zarządu Krajowego OZZPiP uczestniczyli w spotkaniu z dr Karen Bjoro – Członkiem Zarządu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) oraz dr Grażyną Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Podczas spotkania omawiano warunki pracy pielęgniarek i położnych w Polsce i rozmawiano o problemach palących nasze środowisko zawodowe. Przewodnicząca Związku p. Krystyna Ptok mówiła o wadach i zagrożeniach płynących z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Zaakcentowała jednak wagę współpracy między OZZPiP, samorządem zawodowym a PTP – wspólne stanowiska trzech organizacji pomogły (przynajmniej do czasu) odeprzeć pomysły strony rządowej dotyczące powrotu do kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie szkolnictwa zawodowego.

Dr Karen Bjoro opowiadała o współpracy między ICN a Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz ONZ. Podkreśliła znaczenie dialogu społecznego oraz siły nacisku na stronę rządową do zagwarantowania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych gwarantujących sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Zwróciła uwagę, że pielęgniarki i położne na całym świecie zmagają się z problemem niskich wynagrodzeń oraz złymi warunkami pracy. Opowiedziała również o strajku pielęgniarek zatrudnionych w norweskim Stowarzyszeniu Onkologicznym, trwającym od maja br.

Zapadły nam w pamięci słowa K. Bjoro: „Jeśli nie ma dla Was miejsca przy stole negocjacyjnym, przynieście swoje własne krzesła”.  Niech staną się one naszą dewizą.

www.ozzpip.pl