Koleżanki i Koledzy,

Publikujemy dokumenty dot. ustawy o najniższym wynagrodzeniu.

Z poważaniem

OZZPiP

1. Wniosek do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie opinii prawnej Mecenasa Grzegorza Wróbla,

2. Opinię prawną Mecenasa Grzegorza Wróbla,

3. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia do opinii.

 

źródło:www.ozzpip.pl