W dniu 11.10.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, podczas którego dyskutowano o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca OZZPiP p. Krystyna Ptok.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podejmuje działania we współpracy z Forum Związków Zawodowych.

Kolejne posiedzenie RDS odbędzie się w dniu 30 października br.

źródło:www.ozzpip.pl