Szanowni Państwo,

Zamieszczamy Uwagi OZZPiP do dokumentu Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Uwagi OZZPIP

Przewodnicząca OZZPiP

/-/ Krystyna Ptok

www.ozzpip.pl