W dniu 17.01.2018 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Prezydium OZZPiP z Przewodniczącą Związku Krystyną Ptok z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy. Ze strony GIP uczestniczyli: Pan Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Pan Bogdan Drzastwa i Pan Dariusz Mińkowski, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy; Pani Halina Tulwin, Dyrektor Departamentu Prawnego; Pani Anna Martuszewicz, Wicedyrektor Departamentu Prawnego oraz Pani Anna Jaworska, główny specjalista w Departamencie Prawnym.  Spotkanie odbyło się na wniosek OZZPiP. Omówiono liczne problemy wynikające z interpretacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które działają na niekorzyść przedstawicielom pracowników, w tym pielęgniarkom i położnym. Przewodnicząca wraz z Członkami Prezydium i prawnikiem Zarządu Krajowego mec. Grzegorzem Wróblem, wskazywała konkretne przykłady nieprawidłowego w naszej ocenie postępowania pracodawców przy realizacji w/w ustawy. Uzgodniono, że omówione wątpliwości dotyczące tego aktu prawnego zostaną przekazane w formie pytań na piśmie. Ze strony Głównego Inspektora Pracy padło zapewnienie, że na poziomie GIP zbierze się komisja prawna, która rozpatrzy zgłoszone wątpliwości pod kątem prawnym i sformułuje stanowisko w tej sprawie. Będzie ono zarazem wytyczną w przeprowadzanych kontrolach PIP na terenie całego kraju. Odpowiedź na zadane pytania otrzymamy w terminie miesiąca. OZZPiP ma nadzieje, że odpowiedź rozwieje wątpliwości i pozwoli w sposób racjonalny  podejść do kolejnych negocjacji.

 

Iwona Borchulska, rzecznik prasowy OZZPiP.

źródło: www.ozzpip.pl