Przedkładamy pismo OZZPiP dot. współczynników pracy określających najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

 

źródło:www.ozzpip.pl