Poparcie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP dla Komitetu Obrony Pielęgniarek woj. pomorskiego.

W pismach skierowanych do Pani Premier Ewy Kopacz , Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego , wyrażono pełne poparcie dla działań Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa pomorskiego oraz przyłączono się do postulatów wysuwanych przez Komitet tj.

 - wzrostu płac pielęgniarek i położnych;

- przeciwdziałania dyskryminacji zawodów pielęgniarek i położnych;

- dostosowania norm zatrudnienia celem zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń pielęgniarskich i położniczych.

 

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP zaznaczył przy tym , że z powyższymi problemami spotykamy się również w placówkach ochrony zdrowia województwa łódzkiego.

źródło: www.fzz.com.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013