Lucyna Dargiewicz laureatką nagrody im. Haliny Krahelskiej

 

W dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz otrzymała nagrodę im. Haliny Krahelskiej.

Jest to nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

 

źródło:www.ozzpip.com.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013