Uchwała o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podjął uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej: w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego w 2015r.

Zarząd Krajowy powołał także sześcioosobowy zespół dla opracowania harmonogramu działań oraz zakresu i formy akcji.

źródło: www.ozzpip.com.plgora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013