Wspólne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W dniu 8 stycznia 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem spotkania było uzgodnienie dalszych wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Przedstawiciele obu organizacji spotkali się, aby omówić aktualną sytuację zawodową tych grup zawodowych oraz zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Efektem prac było uzgodnienie dalszych wspólnych działań na rzecz poprawy tej sytuacji oraz pismo wystosowane do Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w tej sprawie.

Pismo do Premier Ewy Kopacz

W spotkaniu uczestniczył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z ramienia OZZPiP w spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Krajowego – Lucyna Dargiewicz; z ramienia NIPiP Prezes Grażyna Rogala – Pawelczyk.


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013