O pielęgniarkach i położnych w Sejmie

 

O pielęgniarkach i położnych w Sejmie

W dniu 19 lutego br. na posiedzeniu Sejmu poseł PiS p. Beata Mazurek zadała Wiceminister Zdrowia p. Beacie Małeckiej-Liberze pytania dotyczące wpisania pielęgniarek w system kontraktowania świadczeń przez NFZ, norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz sposobu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze w sytuacji stałego zmniejszania się liczby pielęgniarek.

W odpowiedzi Wiceminister Zdrowia odparła, że przecież pielęgniarki i położne są „wpisane w system” dzięki umieszczeniu wymogów dotyczących liczby pielęgniarek i położnych w rozporządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych w opiece długoterminowej, w opiece paliatywnej oraz hospicyjnej oraz w niektórych oddziałach: np. intensywnej opieki medycznej anestezjologii, neonatologii, chemioterapii i poddziałach leczenia udarów mózgu na oddziałach udarowych. Natomiast tam, gdzie nie wskazano wymaganej liczby pielęgniarek i położnych powinno się stosować („wspaniałe”) rozporządzenie ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Dodatkowe pytanie dotyczące pielęgniarek i położnych dodała poseł p. Anna Zalewska, która zwróciła uwagę na stale zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych i sam fakt uregulowania liczby pielęgniarek i położnych w rozporządzeniach koszykowych, dotyczących kilku zaledwie oddziałów,  nie poprawia ich sytuacji.

Wiceminister zapewniła, że jest zapoznana z warunkami, w których pracują pielęgniarki i „rozmowy ze środowiskiem trwają”.

 Całość rozmowy posłanek z Wiceminister Zdrowia można obejrzeć tutaj: www.youtube.com

źródło:www.ozzpip.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013