Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 25.03. w Ministerstwie Zdrowia odbyło spotkanie poświęcone omówieniu następujących zagadnień:
1.      Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych,
2.      Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
Z ramienia OZZPiP w spotkaniu uczestniczyli: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska oraz Zdzisław Bujas.


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013