W dniu 23.06.2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problemom zawodowym pielęgniarek i położnych. W rozmowach OZZPiP reprezentowali:
* Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP
* Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
* Janina Zaraś – Członek Prezydium
* Zofia Czyż – Członek Zarządu Krajowego
* r. pr. Grzegorz Wróbel –prawnik Zarządu Krajowego OZZPiP
W spotkaniu brali udział: Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, z Ministrem Zdrowia prof. Marianem Zembalą na czele, Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk oraz członkowie NRPiP.
Przewodnicząca OZZPiP po raz kolejny przedstawiła najważniejsze żądania Związku: podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych oraz wpisanie tych grup zawodowych w system zamawiania świadczeń przez NFZ.
Kolejne rozmowy odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

źródło: www.ozzpip.pl