Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 31 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZPiP i NRPiP z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem Kolarskim i Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Grażyną Wereszczyńską. Reprezentacja OZZPiP w osobach:
* Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP
* Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
* Zdzisław Bujas – Wiceprzewodniczący OZZPiP
* Halina Peplińska – Członek Zarządu Krajowego, Rzecznik Prasowy OZZPiP
* Grażyna Gaj – Członek Prezydium OZZPiP
* Janina Zaraś – Członek Prezydium OZZPiP
przedstawiła problemy środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych oraz poinformowała o przebiegu i efektach dotychczasowych negocjacji w Ministerstwie Zdrowia.

Protokół ze spotkania przedstawimy po otrzymaniu z Kancelarii Prezydenta RP.

źródło: www.ozzpip.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013