Porozumienie w Ministerstwie Zdrowia

Porozumienie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 23 września, po trwających kilkanaście godzin negocjacjach w Ministerstwie Zdrowia, między stroną rządową a środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych zostało podpisane porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o 400 złotych przez kolejne cztery lata, a dodatkowo gwarantuje utrzymanie wzrostu wynagrodzeń w latach następnych.

źródło: ozzpip.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013